Operatör. Dr. Yunus KARADAVUT – Medibafra Hastanesi
Operatör. Dr. Yunus KARADAVUT
Operatör. Dr. Yunus KARADAVUT
K.B.B. Uzmanı

10.09.1984 doğum tarihli. Evli. Öğrenim Durumu Yüksek Lisans. 2003 – 2009 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2009 – 2014 tarihleri arasında Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Uzmanlık eğitimi aldı.

İş Deneyimleri;

Dr. Bademdere Sağlık Ocağı  / Niğde (2014 – 2014 3 ay)

Op. Dr. Varto Devlet Hastanesi / Muş (2014 -2015)

Op. Dr. Özel Medibafra Hastanesi / Samsun (2015 halen devam etmekte)

Yüksek Lisans – Doktora Tezleri ve Danışmanları;

Kaudal Septal Uzatma Greftinin nazal valu üzerine etkisinin değerlendirilmesi  / Doç. Dr. Eren TAŞTAN

Ödüller;

Türk KBB – BBC Yeterlik Kurulu – Yeterlik Belgesi

Yayınlar;

  1. Effectiveness of cantal septal extension graft application in endonasal septoplasty
  2. The effect of tacrolimus on fveial nerve injury: Hislopah tological findings in a rabbit model.
  3. Clinical importance of preopestive fine needle aspibtion biopsy and camputed tonography in perotid gland masses.
  4. İç Anadolu Bölgesi illerinden Ettik İhtisas EAH’ne gelen oroferegeal fuloremi olgularının değerlendirilmesi.
  5. Normal işiten populasyonda tintinus: Yüksek frekans odyometri, yaşam kalitesi anketleri ve laboratuvar bulgularının retrospektif incelenmesi.