Uzm. Dr. Eyyüp AYGÜL | Kardiyoloji

Hızlı Randevu Al
Ünvan : Uzm. Dr.
Ad Soyad : Eyyüp AYGÜL
Tıbbi Birim : Kardiyoloji
Telefon : 0 (362) 542 80 00

Eğitim Bilgileri

 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi / 1987 - 1994
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kardiyoloji / 1998 - 2003

Mesleki Deneyim

 • Sinop Durağan Merkez Sağlık Ocağı, Sorumlu Tabip / 1994 - 1996
 • İzmir Tepecik Göğüs Hastalıkları Hastanesi,  Göğüs Cerrahisi Asistanlığı / 1997 (6 Ay)
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Asistanlığı / 1998 - 2003

Bilimsel Yayınlar

 • Lipoprotein (a) ile Anjiografik Koroner Arter Lezyon Yaygınlığı Arasındaki İlişki, 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özeti - 2002
 • Erkeklerde Serum Serbest Testosteron Düzeyi Düşüklüğü Koroner Kalp Hastalığı İçin Bir Risk Faktörü müdür?, 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Bildiri Özeti - 2002
 • Evaluation of the Left Ventricular Systolic Function by Radionuclide Ventriculography and Echocardiography in Paradoxical Motion of the Interventricular Septum, Annual Congress of the European Association of Nuclear Medicine - EANM '03, August 23-27 2003
 • Low Free Testosterone Levels Being a Risk Factor for Coranary Heart Disease in men?, 3rd International Congress of Cardiologists of Turkish-Speaking Countries and 4th Congress of Cardiologists Association of Central Asia 2nd International Symposium of Mountain Medicine - 2002
 • The Effect of Sedation on Soluble P-Selection Levels After Coronary stent implatation and Its Relation with Early Phase Thrombosis, 15th Annual Meeting of The MACCS Which Will be Held in Beirut Between 10-13 of September 2003
 • Interventriküler Septal Paradoks hareketin MUGA ve Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi, 16. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi - 2003
 • GATED Myokard Perfüzyon SPECT, MUGA ve Ekokardiyografi ile Ölçülen Ejeksiyon Fraksiyonu Değerlerinin Karşılaştırılması, 16. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi - 2003
 • Konjestif Kalp Yetmezliği Tedavisinin Beyaz Küre ve CRP Düzeyleri Üzerine Etkisi, 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi - 2002
 • Travmatik Perikardi : Olgu Sunumu, 18. Ulusal Kardiyoloji Kongresi - 2002

Katılım Belgeleri ve Sempozyumlar

 • Türkiye Akut Koroner Sendromlar Sempozyumu TAKSS-III - 25 Mayıs 2002
 • New Approaches to Prevention and Treatment of Coronary Heart Disease - 1999
 • Turkish - Italian - Spanish Joint Meeting on Hypertension & Atherosclerosis - 2002
 • Hiperlipidemi Konulu Bilimsel Toplantı - 2001
 • 4. Mezuniyet Sonrası Eğitim Toplantısı, Türk Kardiyoloji Derneği -2001
 • Türk Kardiyoloji Derneği Pacemaker, Aritmi ve Elektrofizyoloji Çalışma Grubu "Aritmi Toplantısı" - 2002
 • Hipertansiyon -  Koroner Kalp Hastalığı - Lipid Çalışma Grupları Ortak Toplantısı - 2001

Ödüller

 • Türkiye Klinikler Birinci Ulusal Kardiyoloji Yarışması, Türkiye Birincisi - 2003