Öfke Kontrolü ve Mobbing Eğitimi

Sağlık hizmetinde çalışanlara, öfke kontrolü alanında eğitim semineri verildi.
 

Psikolog Oya KAPTAN, ‘‘Ortak amacı sağlık olan çalışan, hasta ve hasta yakınları, beklenen sonucu elde etmek için hastane ortamında birbirleriyle sürekli bir etkileşim ve iletişim içerisindedirler. Bu sürecin doğru gerçekleşebilmesi için empatik yaklaşım, öfke kontrolü, güven oluşturma, stresle baş edebilme gibi konularda kurumsal bir yöntem oluşturulmaya çalışılmıştır ‘‘ dedi.

Personele iş yerinde psikolojik baskı, bir kişi veya grup tarafından bir kişi veya gruba yönelik uygulanan, sistematik, sürekli ve kasti bir biçimde uygulanan, kişiyi yıldırma, pasifleştirme işten uzaklaştırmayı amaçlayan, mağdurların kişilik değerlerine, mesleki yaşamına, sağlığına ve sosyal ilişkilerine zarar verici olumsuz davranışlar olarak tanımlanan mobbig-psikolojik taciz konulu konferans verildi.
 

Psikolog Mine AKTAŞ konu ile ilgili temel bilgiler verirken, “işyerinde psikolojik baskının hangi durumları kapsadığı, işyerinde psikolojik baskıya yönelik bireysel ve kurumsal olarak alınması gereken önlemler ve psikolojik baskının bireye, ailesine, kuruma ve topluma olan zararlarını anlattı. İş yerinde yaşanan her olumsuz durum, tutum ve davranışın psikolojik baskı olmadığını belirten Psikolog Mine AKTAŞ, durumun psikolojik baskı olarak değerlendirilmesi için sistematik bir biçimde tekrarlanması, haftada bir veya birkaç kez yaşanması; süreklilik arz etmesi, en az 6 ay devam etmesi ve uygulayan kişinin mağdura zarar vermek için kasti olarak bu davranışların uygulanması gerekmektedir” dedi.