İlk Yardım Çantaları

İlkyardım Çantası Nedir?

İlk yardım, çeşitli kaza ve yaralanmalarda, hastaların ve yaralıların sağlık kuruluşuna götürülene kadar geçecek zamanda, kişilerin mevcut durumlarının daha kötüye gitmesini önlemeye yönelik uygulamalardır. Bilinçli ve doğru uygulanan ilk yardım, yaralanmaların etkisini önemli ölçülerde azaltmaya yardımcı olabilmektedir. Bu nedenle, her zaman ve yerde yanımızda yeterli malzemesi bulunan bir ilk yardım çantası bulundurulması önemlidir.

İlk yardım çantaları, kaza yerinde ilk yardım uygulamalarında kullanılacak araç-gereçleri ile düzenlenir ve olay yerinde ilk yardım yapabilmeyi sağlar. Evde, okulda, iş yerinde, otomobilde yani insanın her yerde kazaya uğrayacağı düşünülerek düzenlenmiştir.

Artık ilaçlardan oluşan ilk yardım çantaları ya da kutuları hiç bir zaman amaca ulaştırmaz. İlaçlar, ilk yardım aracı ve gereci değildir. Bilinçsiz uygulanması ölümle sonuçlanabilir.

İlk yardım çantaları daima en kolay ulaşılabilen yerlerde bulunmalıdır. İlk yardımcının zaman kaybetmeden ulaşacağı fakat çocukların ulaşamadığı yükseklikte bir yerde olmalıdır. Kilitlemek ise uygulamayı geciktirebilir. İlk yardım çantası, direkt bir ısı kaynağından ve çocukların erişebileceği yerden uzak, ne çok nemli ne de kuru bir yerde tutulmalıdır. Mutfak ya da banyo ilk yardım çantasının bulundurulması için uygun bir ortam değildir. Evde yaşayanların ilk yardım çantasının nerede olduğunu bilmeleri gerekir. Kullanılan malzemelerin sayılarını yeniden tamamlamak ve yerine koymak önemlidir. Son kullanma tarihi olan ve tüketilen malzemeleri yenilenmeli ve temiz bir şekilde muhafaza edilmelidir.

İlk yardım çantaları, amaca göre düzenlendiği için değişik isimler alır.

  • Kişisel ilk yardım çantası,
  • İlk yardım çantası,
  • Seyahat çantası,
  • Araç ilk yardım çantası, gibi.

İlk yardım çantasının kapsamı, kullanılacağı yere göre değiştirilir. Örneğin arazide çalışan bir orman işçi kampında, çanta malzemelerine yılan serumu, antihistaminikler ve bazı acil ilaçlar ilave edilir.

İlk yardım dolabı ise daha kapsamlıdır. İlk yardım istasyonlarında bulunur. İlk yardım çantalarının sayısı da yine ihtiyaca göre artırılır.

İlk Yardım Çantasında Bulunması Gerekenler, ilk müdahale anında kanı durdurmaya, yaranın mikrop kapmasını önlemeye ya da benzer durumlara karşı ihtiyaç duyulan temel malzemelerdir.

Hemen herkes yaşamının bir döneminde ilk yardım çantasına ihtiyaç duyar. Fakat çoğunlukla bu anlarda ya bir çanta bulunmaz ya da bulunan çanta ihtiyacı karşılamaz, içindeki malzemeler eksik ya da kullanılamaz durumda olur. Bu nedenle, evde ve seyahatte kullanacak ilk yardım çantasının düzenlenmesi için zaman ayırmak gerekir. Çantanın basit ya da detaylı olması, kullanacak kişinin tıbbi bilgisine ve bir sağlık kurumundan ne kadar uzakta olduğuna göre değişir. Örneğin, şehir merkezinde oturan bir kişinin ihtiyaçları nispeten daha azken, dağda kamp yapanlarınki daha fazladır. Evde kullanılan ilk yardım çantasında genellikle küçük yanıklar, küçük kesikler, sıyrıklar, böcek sokmaları, burkulmalar, incinmeler, basit ağrı ve ateşin tedavisi için gerekli malzemeler bulunur.

Seyahat ilk yardım çantasında ise, tıbbi yardımın gecikebileceği düşünülerek yukarıdakilere ek olarak; kesikler, kırıklar, mide-bağırsak problemleri, cilt problemleri, alerjiler için ihtiyaç duyulabilecek tıbbi malzeme yer almalıdır.

Çanta oluşturulurken, elden geldiğince basit olmasına özen gösterilmelidir. Su geçirmez, basit bir çanta tüm işinizi görecektir. Birkaç gözü olan bir çanta, malzemelerin gruplanarak saklanmasına yardımcı olacaktır. İyi bir çanta oluşturmanın yanında, onu nasıl kullanacağını bilmek de önemlidir. Bunun için ev halkının ilk yardım konusunda temel eğitimi alması gerekir. Eğitim için düzenlenen kurslardan, bir ilk yardımcıdan ya da ilk yardım kitaplardan yararlanılabilir.

İlk yardımda dikkat edilmesi gereken temel kural; yardım edeyim derken hasta/yaralıya zarar vermemektir. Yani, yanığa diş macunu sürülmemesi gerektiği ve yaraya tütünün uygun olmadığı bilinmelidir. Düzenlenen çanta eksilen, eskiyen ya da yıpranan malzemenin değiştirilmesi için yılda en az iki defa kontrol edilmelidir.

Kişisel ilk yardım çantası, evde, okulda küçük iş yerinde bir veya birkaç kişinin kullanabileceği araç-gereçlerle donatılır.

Çantaya, ihtiyaç duyacak kişinin kronik bir hastalığı varsa, o hastalığa karşı önlem almak üzere çantasını düzenleyebilir.

Seyahate çıkılacağı zaman ilk yardım amacıyla kullanılabilecek araç ve gereçler seyahat ilk yardım çantasına yerleştirilmelidir.

Bu malzemeler uygun büyüklükteki bölmeli, kapaklı çantaya konulacaktır.

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı, İlk Yardım Yönetmeliği

 

Araç İçi Zorunlu İlkyardım Çantası Yönetmeliği

Resmî Gazete

26 Eylül 2006 SALI

Sayı : 26301

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, sürücü adayları ve sürücülerde aranacak sağlık şartları ile muayenelerine dair usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, sürücü adayları ve sürücülerin sağlık şartları ve muayeneleri ile ilgili hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler (Araçlarda bulundurulması gereken ilk yardım malzemeleri)

MADDE 10 – (1) Araçlarda aşağıda belirtilen ilk yardım malzemeleri bulundurulması zorunludur.

Cezai işlemler

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uymayan sürücüler, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümlerine göre cezalandırılır.

(2) Ayrıca, bu Yönetmelikte belirtilen kural, yasak, zorunluluk ve yükümlüklere uymayan sürücüler araç kullanmaktan men edilir.

Düzenleme yetkisi

MADDE 12 – (1) Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere alt düzenleyici işlem yapmaya yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık ve İçişleri Bakanları birlikte yürütür.