Yasal Zorunluluk ve İlk Yardım Yönetmeliği

01.01.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Sağlık Bakanlığı’nın 18.03.2004 tarihli yönetmeliği gereği tüm iş yerlerinde İlk Yardımcı personel istidam zorunluluğu getirilmiştir.

İlkyardımcı bulundurulması

MADDE 19 –

(1) İş sağlığı ve güvenliği kapsamında;

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,
b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,
c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı, bulundurması zorunludur.

İlk yardım eğitimleri yalnız İl Sağlık Müdürlükleri tarafından “İlk Yardım Eğitim Merkezi Uygunluk Belgesi” verilen merkezler tarafından verilebilir.

Bu merkezlerde eğitim verecek eğitmenlerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış “İlk Yardım Eğitmeni Sertifikası” ve “İlk Yardım Eğitmeni Çalışma Belgesi”ne sahip olması gereklidir.